Despre Noi

                                                                                               Comunicat de presa
14.12.2015, Tulcea  

 

Finalizare plan afaceri “Înființarea Editurii Aegyssus în Tulcea”

SC EDITURA AEGYSSUS SRL, cu sediul in Municipiul Tulcea, Aleea Ecoului, Nr. 3, Camera 2, Bl. U8, Sc. B, Et. 3, Ap. 15, Judetul Tulcea, a derulat planul de afaceri cu titlul “Înființarea Editurii Aegyssus în Tulcea” cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, in baza Acordului de finantare nr. 14837 / 21.07.2015, incheiat cu Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est (ADR SE), in calitate de administrator al Schemei de ajutor de minimis.

Planul de afaceri a fost selectat in cadrul proiectului “Dezvoltarea Antreprenoriatului in Regiunile de Dezvoltare Sud-Est si Sud-Muntenia” – DARSESM, Axa Prioritara 3 “Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor”, Domeniul Major de Interventie 3.1 “Promovarea culturii antreprenoriale”, ID proiect 149522, contract nr. POSDRU/176/3.1/S/149522.

Planul de afaceri s-a derulat in Regiunea de Dezvoltare, Sud-Est, in judetul Tulcea. Printre principalele rezultate ale planului de afaceri se numara: Crearea unei firme intr-un domeniu cu slaba reprezentare in Tulcea, crearea a patru locuri de munca, cresterea competivitatiii pe piata muncii a persoanelor angajate deoarece acestea au beneficiat de formare in cadrul acestui proiect in vederea dezvoltarii competentelor antreprenoriale.

Detalii suplimentare puteti obtine de la:

Nume persoana de contact: STARÎȘ MIRELA

Functie: ADMINISTRATOR

Telefon: 0756844072; E-mail: s_mirelaa@yahoo.com